Bent u van mening dat uw dossier geen rocket science vereist, dat ook beginnende boekhouders of accountants een kans verdienen en/of wenst u op die manier zo mogelijk ook nog wat te besparen op het ereloon, dan kan u mogelijk uw gading vinden bij een stagiair.

Wat u alleszins dient te weten over stagiairs is:

  • Heel wat stagiairs hebben voordien al flink wat relevante ervaring opgedaan, maar dat is niet altijd zo. U kunt wat dat betreft best even naar hun achtergrond informeren.
  • Stagiairs beschikken over een relevant diploma om toegelaten te worden tot het beroep, maar zij moeten hoe dan ook nog slagen voor het bekwaamheidsexamen.
  • Stagiairs hebben een stagemeester/stagebegeleider op wiens advies en begeleiding zij normalerwijze kunnen rekenen.