Wij hebben er bewust voor gekozen om de Ltd (vennootschap naar Engels recht) niet op te nemen in de vennootschapsvormkiezer.

Redenen hiervoor zijn de volgende:

  • De Ltd wordt in België vaak met argusogen aanzien door banken en overheidsdiensten. Het gevolg is dat een lening afsluiten uit hoofde van een Ltd haast onmogelijk is, tenzij u met torenhoge aanvullende waarborgen komt natuurlijk.
  • De oprichting is vaak duurder dan de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht. De zelfverklaarde juristen, boekhouders, accountants of andere consultants die voor u de oprichting van een Ltd begeleiden brengen vaak een ereloon in rekening van 1000 Euro en meer, wat meer is dan de erelonen die een Belgische notaris aanrekent voor de oprichting van een vennootschap.
  • De Ltd is duur in onderhoud. U heeft immers niet alleen een boekhouder in België nodig voor het Belgische filiaal, de moedermaatschappij moet bovendien een jaarrekening neerleggen in het Verenigd Koninkrijk.  U heeft dus twee keer boekhoudkosten.  Het hoeft u ook niet te verbazen dat de Belgische consultant die u de constructie desgevallend aanpraat “goede connecties” heeft in het Verenigd Koninkrijk.  Immers, zeer vaak zal de Belgische consultant een vergoeding ontvangen voor het onderhouden van de contacten met de Engelse accountant.
  • Door het feit dat er in beide landen aangiften gedaan moeten worden riskeert u ook in beide landen fiscale controles. De kosten voor fiscale controles zijn allerminst te onderschatten, met als gevolg dat dit per definitie de zoveelste meerkost met zich meebrengt.
  • Er wordt gewag gemaakt van het feit dat oprichters d.m.v. een Ltd kunnen genieten van de beperkte aansprakelijkheid terwijl er geen minimaal te volstorten kapitaal is vastgesteld. Ook dit argument wordt ten onrechte gebruikt.  Immers, om de beperkte aansprakelijkheid te genieten moet aan tal van voorschriften voldaan worden, wat vaak niet het geval is.  Bovendien kan in België al een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht worden waarvoor bij de oprichting slechts 1 Euro dient te worden volstort bij oprichting, met name de Starters-BVBA.  Geeft u toch de voorkeur aan een gewone BVBA, dan volstaat een volstort kapitaal van 6200 Euro (in het geval u opricht met minstens twee vennoten).  Richt u een E-BVBA op (als enige vennoot), dan dient u bij de oprichting 12400 Euro kapitaal te volstorten.  Vergeet hierbij zeker niet in acht te nemen dat een vennootschap heel vaak het volstort kapitaal effectief nodig zal hebben als werkingsmiddelen.  Een zekere som aan te volstorten kapitaal hoeft dus niet alleen ongemakken met zich mee te brengen.
  • De Ltd werd in het verleden vaak ‘misbruikt’ voor frauduleuze doeleinden, waardoor u automatisch als dusdanig kunt worden aanschouwd wanneer u zich ergens aanbiedt met een Ltd.