DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID STARTER (S-BVBA)

Deze vennootschapsvorm zag het levenslicht in 2010 (wet van 12 januari 2010) met de bedoeling starters die over onvoldoende middelen beschikken te ondersteunen en heeft een aantal veranderingen doorgemaakt in 2014.

De S-BVBA onderscheidt zich vooral van een BVBA door de het minimumkapitaal dat tussen de €1 – 18.550 bedraagt.

Naast een lager minimumkapitaal, verschilt de S-BVBA nog op verschillende vlakken van de gewone BVBA:

  • Het financieel plan moet worden opgesteld samen met een boekhouder, externe accountant, bedrijfsrevisor of door een erkende instelling of organisatie. In een BVBA bestaat deze controleverplichting niet.
  • Verplicht aanleggen van een wettelijk reserve: de Starters-BVBA moet ieder jaar minstens 25% van zijn nettowinst reserveren tot de som van het startkapitaal en de reserves € 18.550 bedraagt.
    In de BVBA is er ook een verplichting tot het aanleggen van een wettelijke reserve, maar bedraagt deze maar 5% tot 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt is.
  • Enkel natuurlijke personen kunnen een S-BVBA oprichten, rechtspersonen kunnen dit niet tenzij de S-BVBA wordt omgezet in een gewone BVBA.
  • Een persoon kan maar 1 S-BVBA tegelijkertijd oprichten en mag dus nog geen andere S-BVBA hebben opgericht.
  • Een S-BVBA  enkel als eerste zaak opgericht worden. Een persoon mag geen S-BVBA meer oprichten vanaf deze 5% of meer effecten heeft in een andere vennootschap met beperking van aansprakelijkheid. Indien dit niet nageleefd wordt, zal de oprichter hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de S-BVBA.

De wetgever heeft met de S-BVBA starters willen aantrekken tot het oprichten van een vennootschap. De S-BVBA is daarentegen niet zo populair. Gezien het lage minimumkapitaal is het financieel plan van groot belang. Het financieel plan kan mogelijk een aansprakelijkheid van de oprichter als van de boekhouder met zich meebrengen. Onder andere hierdoor kan de boekhouder extra kosten aanrekenen en zal deze minder geneigd zijn u te helpen bij het oprichten van een S-BVBA. Daarnaast geven een aantal boekhouders en accountants als extra argument aan dat het minimum te volstorten kapitaal van €6.200 van een BVBA zeker geen overbodige luxe is bij de oprichting ervan.

Hervorming van het vennootschapsrecht: Afschaffing van de S-BVBA

De hervorming van het vennootschapswetboek, zal de afschaffing betekenen voor de S-BVBA. De nieuwe BV zal opgericht kunnen worden zonder vereiste van minimumkapitaal. De BV zal dus de rol van de S-BVBA opnemen.