Wettelijk gezien is er geen enkel bezwaar om de boekhouding van uw onderneming zelf te doen en zelf uw fiscale verplichtingen na te komen.  Echter, de praktijk wijst uit dat dit allesbehalve eenvoudig is.
Net zoals mensen naar de kapper gaan om hun haren te knippen, kunnen ze in de meeste gevallen ook beter een beroep doen op een gediplomeerd en erkend boekhouder of accountant.
U kunt evenwel met de boekhouder of accountant bekijken hoe u zijn taak kunt vergemakkelijken (en dus ook nog een stukje op het ereloon kunt besparen).   Dit kan bijvoorbeeld door de documenten zo goed mogelijk te ordenen en uw verkopen netjes op te lijsten.
Zelf de facturen inboeken wordt -behalve in het geval van grote dossiers van bedrijven met een interne medewerker- door de meeste kantoren niet ondersteund.  De kostprijs van softwarelicenties slokt immers in veel gevallen het eventuele voordeel op.  Bovendien ontaardt dit wel vaker in het stellen van tal van vragen, heel wat verbeterwerk en niet in het minst: discussies wanneer de boekhouding finaal niet volgens de norm gevoerd blijkt te zijn.
Om o.a. voormelde redenen raden veel kantoren aan dat elk zich op zijn job concentreert.
En voor zover het de pijn kan verzachten: de kost van de boekhouder/accountant is fiscaal aftrekbaar.  U kunt het ereloon dus als het ware betalen uit uw omzet, zonder dat u eerst sociale bijdragen en belastingen dient te betalen.