Eenmanszaak of vennootschap

Eén van de belangrijkste keuzes van een startende ondernemer

Eenmanszaak of vennootschap, wat zal het worden?

De keuze van de rechtsvorm is een cruciale stap bij het oprichten van de onderneming. Eenmanszaak of vennootschap?  Deze keuze kan verstrekkende gevolgen hebben.

Het is van het allergrootste belang om heel bewust en goed geïnformeerd uw keuze te maken.  Bij twijfel over uw keuze kunt u het best de zaken nog eens doorspreken met specialist.  Gewoonlijk adviseren boekhouders en accountants over deze materie. Een boekhouder of accountant kan u uitleggen welke gevolgen de keuze voor een bepaalde rechtsvorm heeft.  Tegelijk kan hij/zij u op basis van uw situatie een passend advies geven.

In hoofdlijnen, kunnen volgende gevolgen onderscheiden worden:

Eenmanszaak

  • Er is geen duidelijke scheiding tussen uw persoonlijk vermogen en dat van uw onderneming.
  • De inkomsten van uw eenmanszaak worden beschouwd als persoonlijk inkomen en vallen onder de personenbelasting.
  • U bent persoonlijk aansprakelijk. U staat dus met heel uw vermogen (incl. persoonlijk vermogen) in voor de risico’s van de onderneming.

Vennootschap

  • Een vennootschap kan aan meerdere aandeelhouders toebehoren. 
  • Het vermogen van de vennootschap en uw eigen persoonlijk vermogen zijn duidelijk onderscheiden van elkaar. Als bedrijfsleider of vennoot kan u uzelf een loon uitkeren, maar de winst blijft in principe binnen de vennootschap. 
  • Vennootschappen verwerven in de meeste gevallen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat ze bezittingen kunnen verwerven, contracten kunnen aangaan, enzovoort. 
  • Het inkomen van de vennootschap valt onder de vennootschapsbelasting.
  • Een aantal vennootschapsvormen bieden het voordeel dat de zaakvoerders/bestuurders slechts aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng.  (Hieraan zijn randvoorwaarden verbonden.) 

Er zijn naar onze mening 3 voorname redenen om een vennootschap boven een eenmanszaak te verkiezen:

1. U wil genieten van specifieke fiscale voordelen voor vennootschappen
2. U wil zich beschermen tegen risico’s en uw persoonlijke aansprakelijkheid inperken
3. U wil samenwerken met een of meerdere zakenpartners

 

Meer informatie met betrekking tot het onderscheid tussen de eenmanszaak en vennootschapsvorm vindt u terug op volgende websites: